Suzhou JoTyLong Tooling Co.,LTD
Add:1429 Cangzhong Road, Mudu Town, Wuzhong Park, Suzhou City, Jiangsu Province, China.Postal No.: 215101
Tel: Fax: +86-(0)512-6693-0256
E-mail: market@jotylong.com
您的当前位置:质量计划 >> 检测设备
Measure Machine

Brand & type: SEREIN 600X500X400 CMM (HEXAGON).

Large CMM 2500*1500*1000 is in plan.